كدخبر: 283 تاريخ : 16 فوریه 2018 - 14:15

پیام حاج حسین توسلی به مناسبت ۲۲بهمن

زیباییهای باغ انقلاب بیشتراز برخی درختان خشکیده وبی ثمراست. بدانید که انقلاب پاک است وهرچه ناپاکی است از ناپاکی برخی ناپاکان است که وارد آب زلال انقلاب شده و حتما اراده خداوندبر این است که مستضعفان منت گذارد و آنها را ائمه ووارث زمین قراردهد.

پیام حاج حسین توسلی به مناسبت ۲۲بهمن

آقای حاج حسین توسلی مدیر رسانه صدای کورنگ ضمن حضور در جمع مردم شریف شهرستان کبودراهنگ در راهپیمایی ۲۲ بهمن پیامی به شرح زیر صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

سالگردجشن پیروزی انقلاب  است .این روز ؛روز بزرگی است وعظمت آن به عظمت مردی است که آن را رهبری کرد.عظمت آن به بزرگی ملتی است که ۴۰ سال است مستقل زندگی می کند وتاریخ گواهی داده است که ملت ایران همواره عزیز بوده است.

انقلاب ما حرکتی در راستای حرکت اصلاح امت رسول الله ص بود که حضرت روح الله آن را رهبری کرد و به پیروزی رسانداین انقلاب برای مستضعفان جهان یک امیدبود ؛امیدی که همچنان وجود دارد .

با همه مشکلات زیاد ومتنوعی که ما در کشور بطور عام و درشهرستان بطورخاص با آنها مواجه هستم به جرات می توانم بگویم که کسی نیست که بگوید وضعیت شهرستان وکشورما وخصوصا روستاها قابل مقایسه با قبل ازانقلاب است وبرکات انقلاب اکنون در درون هرخانه ای قابل مشاهده است .

این ازبرکات انقلاب است که بنده به عنوان یک روستایی از یکی از محرومترین روستاهای شهرستان توانسته ام دریکی ازحساس ترین مراکزکشور که دراختیار خانواده شاه ملعون و افراد خاص و مرفه بود ؛خدمت کنم.

این ازافتخارات انقلاب است که به بنده جرات داده مدیران شهرستان وکشورم را به خاطر قصور وکوتاهی شان مورد نقد قراردهم وبا حضورشما به چالش بکشم .این ازبرکات انقلاب است که مدیران را موظف کرده درمقابل اراده ملت تسلیم شوندوپاسخگوی عملکردخودباشند وهرچهارسال ازآنان امتحان بگیرند وبرخی را ازگردونه حکومت ومدیریت کشور کناربگذارند.

این از برکات انقلاب است که رهبر عزیزمان خودبزرگترین مطالبه کننده حقوق مردم است .

این ازبرکات انقلاب است که کسی رهبری جامعه را برعهده داردکه حتی به اعتراف دشمنان،پاک ترین وپاکدست ترین وشجاع ترین ودرعین حال سیاستمدارترین رهبردنیاست.

همشهریان عزیزم این انقلاب با خون پاک صدهاهزارشهید به ثمزنشسته وادامه یافته است ؛خوب وبد کشور را باهم ببینید وبدانید که زیباییهای این باغ بیشتراز برخی درختان خشکیده وبی ثمراست. بدانید که انقلاب پاک است وهرچه ناپاکی است از ناپاکی برخی ناپاکان است که وارد آب زلال انقلاب شده و حتما اراده خداوندبر این است که مستضعفان منت گذارد و آنها را ائمه ووارث زمین قراردهد.

ازهمه شما هم وطنمانم تقاضا دارم که روزیکشنبه باردیگر بصیرت بی مثال خود را به جهانیان نشان دهند ودر جای جای کشور باحضورشان در راهپیمایی؛ به دشمنان نشان دهید که عقبه انقلاب دربطن مردم است و آنها ازانقلابشان حفاظت خواهند کرد.

وعده ما روز یکشنبه راهپیمایی میلیونی روز انقلاب.

ارادتمندشما .فرزند امام وانقلاب.توسلی

0 دیگاه

ارسال دیگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند *

آخرین اخبار