كدخبر: 605 تاريخ : 15 آگوست 2018 - 16:11

ملاحظاتی درباره جلسه شورای اداری شهرستان

اینکه نماینده محترم گزارش کار خود درمجلس را به فرماندار بدهد وفرماندارهم به نماینده چندان مناسب نیست بلکه بهتراین است که هردو وهمه مسئولان گزارش خود را به مردم دهند ورسانه ها حلقه واسط مردم و مسئولان هستند.

شورای اداری شهرستان تشکیل شد اما …
به اطلاع مردم شریف شهرستان کبودراهنگ می رساند حسب اطلاع واصله امروز جلسه شورای اداری شهرستان بدون دعوت وحضور خبرنگاران واصحاب رسانه های مکتوب ومجازی درفرمانداری تشکیل شده است .دراین جلسه نماینده محترم وسایرمسئولان نیز حضور داشتند .دراین خصوص موارد زیربه استحضار مردم شریف می رسد:
۱-برخلاف سیاستهای ابلاغی دولت محترم وحتی شخص ریاست محترم جمهور که برارتباط مردم ومسئولان واستفاده ازفضای مجازی ومکتوب وارتباط با رسانه ها تاکید دارند دراین جلسه به کلیه مدیران بویژه برخی ازمدیران پرتلاش شهرستان که پاسخگوی مردم ومشکلات وسئوالات مردم هستند ؛تذکر داده شده که درفضای مجازی فعالیت نکننند .این موضوع خلاف مقررات کشور ازجمله حقوق شهروندی و قانون ازادی اطلاعات و ارتباط مردم ومسئولان ولزوم پاسخگویی است.
۲–دراین جلسه ازحضوردهیاران دررسانه ها وفضای مجازی و بیان مشکلات روستاها انتقادشده وتهدید به جابجایی آنها شده است.این اقدام نیز خلاف است و دهیاران دربدنه جامعه ودربین مردم هستند ومنتخب شوراهای روستا وتغییر انها ازسوی فرمانداریا هر مسئول دیگری توهین به آرای مردم وانتخاب مردم است آن هم صرفا به این دلیل که درفضای مجازی مشکلات را بیان می کنند.
۳-عدم دعوت از رسانه ها و یا دعوت ازبرخی رسانه های خاص مساوی با تحدید اطلاعات و طبقه بندی و سفارشی سازی است و درشآن مسئولان محترم نیست.
۴-اینکه نماینده محترم گزارش کار خود درمجلس را به فرماندار بدهد وفرماندارهم به نماینده چندان مناسب نیست بلکه بهتراین است که هردو وهمه مسئولان گزارش خود را به مردم دهند ورسانه ها حلقه واسط مردم و مسئولان هستند.
۵_قریب به سه ماه است که فرماندارمحترم درشهرستان حضوردارند وفعالیتهای قابل تقدیری هم داشته انداما تاکنون علیرغم ارسال مکتوب سئوالات مردم ازایشان درخصوص عملکرد وبرنامه های اتی برای شهرستان به درخواست مصاحبه پاسخ نداده اند و این حق مردم است که بدانند فرماندارشان چه برنامه هایی برای شهرستان دارند.

0 دیگاه

ارسال دیگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند *

آخرین اخبار