كدخبر: 808 تاريخ : 8 ژانویه 2019 - 00:11

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری همدان درگفتگوی اختصاصی با صدای کورنگ

در سال 1396، قراردادی بین مشاورسازمان برنامه و بودجه برای مطالعه روستاها منعقد شد و صدو شصت روستای استان، انتخاب گردیدند که سهم کبودراهنگ، حدود هفتاد یا هشتاد روستاست

ظاهر پورمجاهد درگفتگوی اختصاصی با نشریه صدای کورنگ گفت:در قانون برنامه ششم، برمطالعه پنج هزار روستا در سطح کشور، تأکید شده است که سهم استان همدان پانصد روستا می باشد. قریب به پنجاه درصد از روستاهای استان تحت این مطالعات قرار می گیرند. در این مطالعات به ابعاد مختلف از جمله بحث اشتغال و سرمایه گذاری و تعریف پروژه های مهم در آن توجه بیشتری می شود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۶، قراردادی بین مشاورسازمان برنامه و بودجه برای مطالعه روستاها منعقد شد و صدو شصت روستای استان، انتخاب گردیدند که سهم کبودراهنگ، حدود هفتاد یا هشتاد روستاست. تلاش براین است که این مطالعات، در اختیار دستگاههای اجرایی و متولی و دهیاری ها و شوراها و همچنین هیات اندیشه ورز جوان و افراد دلسوز و متعهد قرار گیرد تا مطالعات تکمیلی و برنامه ریزی و استفاده مناسب از آن صورت گیرد.
متن کامل این مصاحبه که شامل اطلاعات مهم و ارزشمند درباره وضعیت روستاهای استان وشهرستان است را در شماره ۲نشریه صدای کورنگ مطالعه فرمائید.

0 دیگاه

ارسال دیگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند *

آخرین اخبار