كدخبر: 999 تاريخ : 29 دسامبر 2019 - 19:36

شفافیت حق مردم است؛حقوق مادام العمر یا حمایت ازکشاورزی؟!

برای روشن شدن موضوع مثالی می زنم .فرض کنید یک نماینده محترم در دوران مسئولیت نمایندگی ۱۰میلیون تومان حقوق ومزایای ثابت ومستمرماهیانه دریافت می کرده است واکنون درانتخابات رای نیاورده اما به عنوان فرماندار یا مدیرکل در جایی مشغول شده است.براساس قانون حقوق فعلی او به عنوان مدیرکل ۵میلیون تومان است و اگر ایشان امسال بازنشسته شود با ماهی پنج میلیون بازنشسته می شود اما براساس قانونی که دوسثان مصوب کرده بودنددولت موظف بود ماهیانه سه میلیون تومان دیکر به عنوان تفاوت تطبیق به ایشان بپردازد و این روند تا پایان خدمت وبعد دوران بازنشستگی ادامه می یابد مثلا اگر حقوق نماینده سال بعد۱۵میلیون می شد نماینده سابق باید ۱۲ میلیون تومان می شد و این روند درحقوق بازنشستگی هم طبق قانون موثربود.

شفافیت حق مردم است؛حقوق مادام العمر یا حمایت ازکشاورزی؟!

۱-دو روز پیش درگروه پاک باش وخدمتگزار که باهدف شفافیت وحمایت از مدیران پاکدست وپاسخگو ایجاد شده است ؛موضوع بررسی عملکرد نماینده فعلی ونمایندگان محترم سابق مطرح شد و درباره موضوع طرح استفساریه تبصره ۳ ماده۷۱ و ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری( موسوم به حقوق مادام العمر نمایندگان) که درمجلس هشتم تصویب و با مقاومت و مخالفت وانتقادهای شدید مردم؛رسانه ها ؛نخبگان جامعه مواجه ونهایتا شورای محترم نگهبان آن را رد کرد.سئوال شد.
۲-با هدف تبیین کامل طرح و رفع ابهامات موجود ؛متن طرح ووضعیت کامل آن از سایت رسمی مرکزپژوهشهای مجلس استخراج ودر گروه قرارگرفت. یاداوری می کنم که فهرست امضا ها درکانالها و گروههای مختلف استان ازجمله دیده بان همدان؛دیده بان شفافیت؛,بهارانه و … هم منتشر شده است.
آدرس سایت مرکز پژوهش های مجلس و طرح در اینترنت:👇👇
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/791946
۲_با انتشار این طرح درفضای مجازی که ابتدا صرفا درحد یک خبر بود ،موجی از واکنشهای مردمی را شاهد بودیم :عده ای از شفافیت مطالب مطرح شده ابراز رضایت کرده وتشکرکردند ؛عده ای هم کلا منکر وجود چنین طرح وقانونی درمجلس شدند اما با انتشار متن اسناد؛عده دیگری مدعی شدند که این طرح فتوشاپ است!چون در زمان ذخیره طرح به عنوان حقوق مادام العمر ذخیره شده ودر متن طرح کلمه مادام العمر نیامده است و هرچه که گفتیم که فقط به این نام درکامپیوتر ذخیره شده است و درجامعه هم به همین نام مشهور شده؛ برخی دوستان نخواستند باورکنند و جالب اینکه خودشان طرح را بنام «طرح حمایت از کشاورزان» ذخیره ومنتشرکردندبا با همان امضا بدون اینکه اصلا طرح ربطی به کشاورزی داشته باشد !!
۳- ما صرفا به عنوان شفافیت عملکرد و به درخواست اعضای محترم و کاملا مستند طرح را درگروه قراردادیم و هیچ خصومتی با هیچ کس نداریم اما معتقدیم که حق مردم است که عملکرد نمایندگان خود در مجلس را بدانند و قدردان زحماتشان باشند.زیرا یکی از مهمترین وظایف نماینده قانونگذاری است.
جناب آقای جعفری به عنوان پیش کسوت و برادر بنده بسیار محترم هستند و در دوران نمایندگی خود زحمات زیادی در کمیسیون کشاورزی متقبل شدند و مردم عزیز وما قدردان این زحمات هستیم اما به هرحال امضای ایشان پای این طرح نیز دیده می شود و قابل انکار نیست .
۴-در توضیح این طرح و معنا ومفهوم آن موارد زیر قابل ذکر است:
الف-علت استفسار نمایندگان محترم این بوده است که چون برخی از نمایندگان بعداز پایان مدت نمایندگی ممکن است دردستکاههایی مشغول شوندکه شامل مقامات مندرج در ماده ۱۱۷قانون خدمات کشوری (۸۰درصد حقوق نمایندکان فعلی)نشوند ؛شامل این ماده نشده و طراحان طرح آن را یک تبعیض ناروا دانسته و حق مسلم خود اعلام کرده و استفسارنموده اند که ایا این ماده شامل نمایندگانی که رای نمی آورند و در دستگاههای غیر از دستگاههای مندرج درماده ۱۱۷می شود یا نه ؟و با کمال نا باوری تک فوریت طرح واصل طرح با تغییراتی درصحن علنی مجلس تصویب وبه شورای نگهبان ارسال شد و این شورا درتاریخ۱۳۹۰/۹/۲ آن را نه استفساریه بلکه قانون دانسته ومخالف اصل هفتاد وسه قانون اساسی شناخت. براساس این اصل «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.»
ب:براساس ماده ۷۱قانون خدمات کشوری
سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد: الف – رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز. ب – معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز. ج – وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰) امتیاز. د – استانداران و سفراء (۱۵۰۰۰)امتیاز. ه- – معاونین وزراء (۱۴۰۰۰)امتیاز.
براساس تبصره سه این ماده:
«مقامات مذکور در این ماده (ازجمله نمایندکان مجلس) که حداقل دو سال درپست مدیریتهای سیاسی (مذکور در متن ماده ۷۱) انجام وظیفه نموده یا بنمایند ؛پس از تصدی مقام درصورتی که به سمت پایین تری منصوب شوند چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده ومستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در پست جدید کمترباشد؛به میزان مابه التفاوت تا ۸۰درصد تفاوت تطبیق دریافت خواهندکرد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک خواهد بود.
(که به دلیل اعتراضات زیاد که معتقدبودند تبعیض است ؛ این تبصره درتاریخ ۲/۹/۱۳۹۰ حذف شد.
ج-برای روشن شدن موضوع مثالی می زنم .فرض کنید یک نماینده محترم در دوران مسئولیت نمایندگی ۱۰میلیون تومان حقوق ومزایای ثابت ومستمرماهیانه دریافت می کرده است واکنون درانتخابات رای نیاورده اما به عنوان فرماندار یا مدیرکل در جایی مشغول شده است.
براساس قانون حقوق فعلی او به عنوان مدیرکل ۵میلیون تومان است و اگر ایشان امسال بازنشسته شود با ماهی پنج میلیون بازنشسته می شود اما براساس قانونی که دوسثان مصوب کرده بودنددولت موظف بود ماهیانه سه میلیون تومان دیکر به عنوان تفاوت تطبیق به ایشان بپردازد و این روند تا پایان خدمت وبعد دوران بازنشستگی ادامه می یابد مثلا اگر حقوق نماینده سال بعد۱۵میلیون می شد نماینده سابق باید ۱۲ میلیون تومان می شد و این روند درحقوق بازنشستگی هم طبق قانون موثربود.
د:آیا پیشنهاد این گونه طرحها وتصویب آنها در راستای عدالت اجتماعی است ؟
تمام مستندات موضوع به پیوست تقدیم می گردد.
حال شما اسم این طرح را هرچه دوست دارید بگذارید اما با مردم کاملا شفاف وصادقانه سخن بگویید

مدیرمسئول نشریه سیاسی اجتماعی صدای کورنگ هشتم دیماه نودوهشت

0 دیگاه

ارسال دیگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند *

آخرین اخبار