كدخبر: 2143 تاريخ : 1 آوریل 2022 - 02:53

با پیگیری های مکرر نماینده مردم شریف بهار و کبودراهنگ در مجلس: ماده ۲۳بودجه جاده همدان،گل تپه،علیصدر از سازمان برنامه و بودجه اخذ شد.

با پیگیری های مکرر نماینده مردم شریف بهار و کبودراهنگ در مجلس: ماده ۲۳بودجه جاده همدان،گل تپه،علیصدر از سازمان برنامه و بودجه اخذ شد.

یکی از مطالبات بحق مردم همدان،بهار و کبودراهنگ پیگیری راه همدان گل تپه علیصدر بود که همواره شاهد تصادفات بوده و به عنوان جاده مرگ خطاب می شد،با پیگیری های انجام شده از سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و کمیسیون تلفیق، ماده ۲۳ که فرآیند بسیار سخت و پیچیده ای است با اعتبار اولیه۹۶ میلیارد تومان اخذ و در پیوست یک بودجه درج شد.

0 دیگاه

ارسال دیگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند *

آخرین اخبار